Disclaimer

Voor het bezoek en gebruik van KijkopMoerdijk.nl is deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. KijkopMoerdijk.nl kan de bepalingen in deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website. Raadpleeg deze disclaimer dus regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Aangeboden informatie

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en nimmer een advies richting u. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website. Hoewel KijkopMoerdijk.nl uiterst zorgvuldig te werk gaat bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan KijkopMoerdijk.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U mag de aangeboden informatie op deze website nimmer gebruiken zonder voorafgaande toestemming van KijkopMoerdijk.nl of de rechthebbende van de informatie.

Aangeboden informatie door derde partijen

Binnen de website wordt diverse informatie door derde partijen geplaatst. Tevens wordt er binnen de website via links doorverwezen naar websites van derde partijen. KijkopMoerdijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die geplaatst wordt door derde partijen, zowel binnen deze website als op websites waar via links naar doorverwezen wordt. 

Nieuwsberichten

KijkopMoerdijk.nl publiceert binnen de website nieuwsberichten. KijkopMoerdijk.nl is niet aan enige politieke, maatschappelijke of religieuze stroming gebonden. Bij de ontwikkeling van nieuwsberichten wordt gelet op de maatschappelijke (nieuws)waarde, de actualiteit en de relevantie voor de gemeenschap. De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde berichten in te korten, te bewerken en aan te vullen. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties bij nieuwsberichten te verwijderen als deze in strijd zijn met onderstaande gebruiksregels.

Gebruiksregels, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Gebruikers zijn – hetzij onder eigen naam, hetzij als vertegenwoordiger van een organisatie – te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud die ze plaatsen binnen KijkopMoerdijk.nl. KijkopMoerdijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die geplaatst wordt door geregistreerde gebruikers. Binnen KijkopMoerdijk.nl worden de volgende gebruiksregels toegepast:

  • Anoniem reageren is niet toegestaan. Een gebruiker mag op dit platform alleen reageren als hij/zij zijn echte naam gebruikt en onder zijn echte e-mailadres geregistreerd staat
  • Reacties zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan namens anderen te reageren
  • Reacties moeten betrekking hebben op het onderwerp van het desbetreffende artikel en mogen nimmer commercieel van aard zijn
  • Commentaar moet beschaafd zijn en de regels van het goede fatsoen in acht nemen
  • Kwaadwillig of beledigend commentaar is uit den boze
  • Grof en aanstootgevend taalgebruik wordt niet getolereerd
  • Verwijzingen naar de persoonlijkheid of de karaktereigenschappen van personen zijn verboden

Bij het niet naleven van deze gedragsregels kan inhoud worden verwijderd en in uiterste gevallen behoudt KijkopMoerdijk.nl zich het recht voor de registratie van de betreffende gebruiker te blokkeren, zonder enige vorm van restitutie of schadevergoeding. Door inhoud op dit platform te publiceren, aanvaardt de gebruiker de verplichting KijkopMoerdijk.nl schadeloos te stellen voor iedere inbreuk op het auteursrecht en vertrouwelijkheidsclausules en voor de gevolgen van obscene, opruiende, lasterlijke of andere strafbare uitlatingen.

Bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties die zijn goedgekeurd door KijkopMoerdijk.nl kunnen zich binnen KijkopMoerdijk.nl presenteren via diverse communicatieproducten, waaronder profielpagina’s en communicatieabonnementen. Aan deze communicatieproducten zijn voor organisaties kosten verbonden. KijkopMoerdijk.nl kan de mogelijkheid voor sponsoring bieden aan organisaties zonder communicatiebudget en zonder commerciële belangen. KijkopMoerdijk.nl heeft altijd het recht om sponsoring – zonder opgave van reden – te weigeren.

Werking website

KijkopMoerdijk.nl geeft geen garanties dat de website te allen tijde correct functioneert. Uiteraard spant KijkopMoerdijk.nl zich in om eventueel tijdelijk disfunctioneren van de website te voorkomen en – mocht dit niet lukken – het disfunctioneren voortvarend op te lossen. Bij onverhoopt tijdelijk disfunctioneren van de website aanvaardt KijkopMoerdijk.nl geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die u daardoor lijdt.

Publiek domein

KijkopMoerdijk.nl is een openbaar online platform. Door deel te nemen aan de discussies op dit platform aanvaardt u dat uw commentaar en reacties gedeeld worden in het publieke domein. KijkopMoerdijk.nl behoudt zich het recht voor om individueel commentaar dat binnen de website geplaatst is ook te gebruiken binnen zijn marketingkanalen, waaronder de digitale nieuwsbrief en sociale media Twitter en Facebook.

Toepassing recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Privacy statement

KijkopMoerdijk.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Hierom gebruikt KijkopMoerdijk.nl alleen de gegevens die door bezoekers van onze website vrijwillig zijn gegeven.

KijkopMoerdijk.nl zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan voor exploitatie van KijkopMoerdijk.nl of andere producten en diensten van de eigenaar van KijkopMoerdijk.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat of wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw gegevens kunnen door KijkopMoerdijk.nl worden gebruikt om u te informeren over KijkopMoerdijk.nl of andere producten en diensten van de eigenaar van KijkopMoerdijk.nl. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u met ons contact (zie gegevens in de footer) opnemen of uw gegevens wijzigen (via KijkopMoerdijk.nl/profiel).

Gebruikers geven door hun registratie op KijkopMoerdijk.nl toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op KijkopMoerdijk.nl treft u links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt KijkopMoerdijk.nl geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derde partijen. Bekijk hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.


Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die ontstaan door het aanklikken van informatie op een website of door het uitwisselen van informatie tussen uw computer en een website. Het gebruik van cookies is een algemeen geaccepteerde wijze voor verbetering van de functionaliteit van een website.

KijkopMoerdijk.nl zet cookies in, specifiek gericht op het bevorderen van het gebruiksgemak voor u als bezoeker.